Zakládání zahrady

Na počátku byla mulda…

Zahrada ve fázi předzahradní…

Takto to u nás na zahradě vypadá v srpnu 2019. Chceme využít podzim k tomu, abychom toho co nejvíce stihli, ale uvidíme, jak se to podaří. Co je v plánu?

Nejprve rozhrnutí hromady. Pak rekognoskace výsledku a hluboké zamyšlení a následně i hluboké prokypření (rotavátorem). Dáváme dohromady plánek zahrady a čekáme ještě na inspiraci od zahradní architekty. Následně přijde na řadu shánění kompostu, hnoje, slámy, osiva trav a louček, mykorhizního přípravku a v neposlední řadě sazenic stromků, které plánujeme ještě letos zasadit. Mým cílem je částečně permakulturní zahrada, živá a venkovská divočina.

Jsem ale velký začátečník. Můj otec i můj děda mají velké zahrady, tam začíná můj vztah k zahradám. Permakultura přišla později. První inspirací byl pan Svoboda (z http://www.ekozahrady.cz) a jeho semináře a krásné knihy (i jeho nakažlivé nadšení pro tento typ hospodaření!). Další inspirací byl pan Kvapil (z http://www.potravinovezahrady.cz) a jeho víkendový seminář před několika lety.

Nějaké zkušenosti jsme už načerpali na naší divoké zahradě, ale teď to bude něco úplně jiného. Držte nám palce!

S.